Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις - Ε΄Τάξη

Φύλλο Εργασίας :
Αναγνωρίζω τις χρονικές, τις αιτιολογικές και τις τελικές προτάσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου