Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Οι Τελικές Προτάσεις


Οι Εξαρτημένες Προτάσεις (Δευτερεύουσες), διακρίνονται σε 2 κατηγορίες.

  1. Τις ονοματικές Προτάσεις: αυτές που χρησιμοποιούνται όπως τα ονόματα, ως υποκείμενα, αντικείμενα, ονοματικοί προσδιορισμοί (επεξήγηση)
 Τέτοιες είναι οι: ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλάγιες        ερωτηματικές και οι αναφορικές

    2.   Τις Επιρρηματικές Προτάσεις: αυτές που προσδιορίζουν    κυρίως το ρήμα μιας πρότασης ως επιρρηματικοί                          προσδιορισμοί

Τέτοιες είναι οι: αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές,           αποτελεσματικές, υποθετικές, εναντιωματικές, χρονικές και οι αναφορικές.

Εμείς στην Ε΄Τάξη γνωρίζουμε κυρίως τις Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις.
Κάποιες από αυτές, είναι οι Τελικές.

Ποιες είναι οι ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ;;;

View more presentations or Upload your own.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου