Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Οι χάρτες - Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

ΧΑΡΤΗΣ: Η απεικόνιση των στοιχείων ενός τοπίου με σύμβολα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή


Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ

Είναι η ονομασία του χάρτη που δηλώνει το περιεχόμενό του.
Λύνω το ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2817

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΑΡΤΗ

Ο χάρτης είναι ένα «εργαλείο» που μας δίνει πληροφορίες για έναν τόπο. Για να απεικονίζουμε ευκολότερα αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιούμε αντί για λέξεις σύμβολα και χρώματα, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο του τόπου που απεικονίζει ο χάρτης. Τα σύμβολα και τα χρώματα αυτά σχηματίζουν ένα «χαρτογραφικό αλφάβητο», με το οποίο μπορούμε να «διαβάζουμε» τους χάρτες σε όποια γλώσσα κι αν είναι γραμμένοι και αποτελούν το υπόμνημα του χάρτη. Στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ερμηνεύονται διάφορα στοιχεία ενός χάρτη.


"Στο Νησί της Περιπέτειας μαθαίνω το υπόμνημα..."
http://test.mywonderfulworld.org/toolsforadventure/games/adventure.html


Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ

Είναι ένας αριθμός που δηλώνει πόσες φορές μικρότερη είναι μία απόσταση πάνω στο χάρτη από την πραγματική της απόσταση στο έδαφος.


ΑΣΚΗΣΗ:

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της εικόνας, βρίσκω την πραγματική απόσταση:

α) Τιρνάβου - Αμπελώνα
β) Λάρισας - Τιρνάβου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου