Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Γνωρίζω την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η τάξη μας φέτος συμμετέχει στο πρόγραμμα Teachers4Europe.
H πρώτη μας γνωριμία με τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν αυτό το βίντεο.

3 σχόλια: